Klavír

Klavír

  • pro začátečníky i mírně pokročilé 30, 45, 60 minut 1x nebo 2x týdně

Výuka probíhá v příjemném rodinném prostředí, individuálně nebo ve dvojicích. Výukové programy jsou koncipovány pololetně se vzájemnou návazností. Délku výuky je možné přizpůsobit podle pozornosti žáka. Výuka probíhá podle učebnic Nová klavírní škola (Z. Janžurová a M. Borová) a Klavihrátky (I. Oplštilová a Z. Hančilová). Tyto materiály jsou rozšířeny o skladby z jiných učebnic podle potřeby žáka. Pestrost ve výběru skladeb (klasická, jazzová i populární hudba).

 

.

Flétna sopránová, altová

  • pro začátečníky i mírně pokročilé 30, 45, 60 minut 1x nebo 2x týdně

Délku výuky je možné přizpůsobit podle pozornosti žáka. Výuka probíhá podle učebnice Flautoškola (J. a E. Kvapilovi). Mimo hry na flétnu je kladen důraz i na základní znalosti z teorie a osvojení si správných návyků hry na flétnu (držení flétny, správné dýchání a nasazení jazykem). Pestrost ve výběru skladeb (lidové a populární písně, renesanční tance).

Výuka probíhá v příjemném rodinném prostředí, individuálně nebo ve dvojicích. Výukové programy jsou koncipovány pololetně se vzájemnou návazností. Cílem výuky je osvojení hudební nauky a hry na nástroj současně a proto přirozeně.

Výuku vede kvalifikovaný lektor Mgr. Bc. Tomáš Johancsík, DiS. Art.