Kytara

 

Kytara

  • pro začátečníky i mírně pokročilé 30, 45, 60 minut 1x  týdně
  • Výuka probíhá v příjemném rodinném prostředí, individuálně nebo ve dvojicích.
  • Výukové programy jsou koncipovány pololetně se vzájemnou návazností.
  • Délku výuky je možné přizpůsobit podle pozornosti žáka.
  • Pestrost ve výběru skladeb (klasická, jazzová i populární hudba).
  • Mimo samotné výuky je kladen důraz i na základní znalosti z teorie a osvojení si správných návyků hry na kytaru.
  • Cílem výuky je osvojení hudební nauky a hry na nástroj současně a proto přirozeně.

kytara norbert

Výuka vede kvalifikovaná odborný lektor Václav Matys.