Pěvecký sbor (U)žofka

Pěvecký sbor (U)žofka doporučujeme po absolvování kroužku hudební nástroje, přípravka a dětem od 5ti let. Děti si ve sboru rozšíří repertoár o složitější lidové písně, zpívají už i rock´n´rool, blues nebo gospel. Zpívají dvojhlas a kánon. Děti si společně s lektorkou upravují lidové písně do nových rytmů a aranžmá doprovází na rytmické nástroje. Vymýšlí vlastní choreografie a dramatizaci písní. Malují vlastní sborová trička a vymýšlí kostýmy na vystoupení. Vytváří si zpěvníky nejen s písničkami, ale i se základy hudební nauky (základní druhy not, taktů a hudební názvosloví). Poslouchají hudbu všech žánrů, tančí a procvičují hlasová a dechová cvičení.

Spolupracujeme s kroužkem klavír, flétna, saxofon, jehož žáci nás doprovází na koncertech (v budoucnu je na programu založení “hudebního Žofka bandu”. Čtyřikrát ročně vystupujeme na koncertě, dvakrát v rámci velkého koncertu Dětského studia Žofka a dvakrát ve spolupráci s kroužkem klavír, flétna, saxofon.

Programy pro děti jsou koncipovány pololetně se vzájemnou návazností. Výuka probíhá v příjemném rodinném prostředí v odpoledních hodinách. Přijímáme dívky i chlapce.

Výuka vede kvalifikovaná lektorka Klára Mašátová.