Lektoři

Bc. Ivo Vrba

1

Vzdělání:

Fakulta humanitních studií University Karlovy

Praxe s dětmi:

ZŠ Curieových – družinář, cestovní agentura Usměv – průvodce v dětské cestovní kanceláři, kejklíř – pořady o hudebních nástrojích pro MŠ a ZŠ, hudebník, výrobce hudebních nástrojů

Výuka v Dětském studiu:

lektor ve školce Žofka, lektor kurzu muzicírování

Osobní stránky:

http://www.ivovrba.cz/

Ing. Kateřina Jusková, Ph.D.

7

Vzdělání:

Seminář pro pedagogy taneční výchovy od Konzervatoře Duncan centre, Odbornostní setkání – tanec, divadlo a dramatická výchova – pod Národním institutem dětí a mládeže MŠMT, Cyklus tří vzdělávacích seminářů „Body mind centering a kontaktní improvizace“, 1992 – 2008 – soukromé kurzy latinsko-amerických a standardních tanců, 2009 – dodnes – soukromé kurzy současného tance, improvizace a kontaktní improvizace

Praxe s dětmi:

2008 – 2011 výuka latinsko-amerických tanců pro děti (ve věku 6 až 15 let) pod DDM Horní Počernice, 2008 – 2014 zdravotnice, lektorka tanců a oddílový vedoucí na letních dětských táborech, 2014 – dodnes vedení kurzu „Rytmické krůčky“ pro předškolní děti (ve věku 3 až 6 let) pod DDM Praha 2.

Výuka v Dětském studiu:

lektorka ve školce Žofka a tanečního kroužku

Klára Juránková

1

Vzdělání:

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy obor Učitelství pro mateřské školy – studující.
Kurz základy první pomoci u dospělých a kurz základy první pomoci u dětí.
Kurz jógové sestavy v MŠ a ZŠ.

Praxe s dětmi:

Animátorka dětských narozeninových oslav (2013 – 2017). Praxe v soukromé školce Dům na vršku (2013 – 2018) a příměstský tábor tamtéž. Tábor pro rodiče s dětmi Děti bez hranic (2017).

Výuka v Dětském studiu:

lektorka ve školičce Žofka, lektorka pohybově - tančního kroužku

MgA. Petra Juklová

7

Vzdělání:

Literární akademie (soukromá vysoká škola J. Škvoreckého) Praha, obor tvůrčí psaní.

Praxe s dětmi:

práce s dětmi při katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje, práce s dětmi v programu „Odlehčení“ - Rozum a Cit, spolek pro podporu náhradních rodin, příprava vánočních benefičních koncertů pro Dětský domov Radost, pomocná instruktorka na letním táboře pro epileptické děti (o.s. Společenství harmonie těla a ducha), čtení pro děti, besedy ve školách a knihovnách, výuka hry na klavír.

Výuka v Dětském studiu:

lektorka ve školce Žofka , lektorka hudebně - výtvarného, dramaticko - pohybového a dramaticko - filmového kroužku.

Mgr. Bc. Tomáš Johancsík, DiS. Art.

1

Vzdělání:

Státní konzervatoř Pardubice Obor Hudba: Dechové nástroje – příčná flétna a druhy zobcových fléten. Absolutorium z hudební teorie (harmonie, kontrapunkt, hudební formy), z dějin hudby, metodologie příčné flétny, praktické zkoušky hry na příčnou flétnu. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta /ukončení roku 2015/ – magisterský obor – komb. studium. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta – Rigorózní doktorské řízení v oboru Učitelství pro I. stupeň ZŠ – /započaté roku 2016 – ukončení roku 2018/ – PhDr. – kombinovaná forma

Praxe s dětmi:

ZŠ Velká Ohrada, Praha 13 – učitel hudební výchovy, ZŠ nám. Curieových Praha 1 – učitel hudební výchovy, soukromá výuka hry na flétnu a klavír

Výuka v Dětském studiu:

lektor flétny

Mgr. Jana Petrů, DiS.

1

Vzdělání:

Střední pedagogická škola Beroun – maturita z dramatické výchovy, Vyšší odborná škola
pedagogická a sociální Praha 6, studentka UK HTF obor sociální pedagogika, ZUŠ – literárně dramatický obor ukončený první cyklus, kurz „Hry s padákem“, Portál – lektorka Eva Hurdová,
kurz „Dramatická výchova pro MŠ – lektorka Hana Švejdová, dramaterapie v komunitním centru Motýlek (dobrovolník jeden rok)

Praxe s dětmi:

Praktikantka Základní a Mateřská škola – Milhostov, praktikantka v Dětském domově Dolní Počernice, praktikantka v Open Gate – vychovatelka.

Výuka v Dětském studiu:

lektorka dramatického a dramaticko – filmového kroužku

Mgr. Marcela Žofie Zetková

3

Vzdělání:

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – obor 1. stupeň ZŠ se spec. výtvarná tvorba, 1999 – kurz praktických činností pro výtvarnou výchovu, 1999 – osvědčení o absolvování Duchovní a smyslové výchovy, metodika PaedDr. Marty Pohnerové, 1999 – kurz malby na hedvábí, Ateliér hedvabí K. Soukupové, 1999 – kurz keramiky a točení na kruhu, Keramický ateliér L. Skoblíka, 2000 – certifikát International education society – course Art Therapy, 2000 – kurz malby klasických a experimentálních metod, 2001 – kurz malby na hedvábí, 2002 – kurz kaligrafie, 2002 – kurzy kresby v ateliéru Edviny Hudečkové Romanovič, 2007-2008 – kurz výtvarných technik a volné malby v ateliéru Art-In Nadi Verner, 2010- dosud kurz výtvarných technik a volné malby, ateliér Art-In Nadi Verner http://artinatelier.cz/, 2011 – kurz multikulturní výchovy

Praxe s dětmi:

17 let vedení výtvarných a keramických kurzů dětí a dospělých

Výuka v Dětském studiu:

ředitelka Žofky, lektorka výtvarných a keramických kroužků a tvořivých dílen