Lektoři

Bc. Ivo Vrba

Vzdělání:

Fakulta humanitních studií University Karlovy

Praxe s dětmi:

ZŠ Curieových – družinář, cestovní agentura Usměv – průvodce v dětské cestovní kanceláři, kejklíř – pořady o hudebních nástrojích pro MŠ a ZŠ, hudebník, výrobce hudebních nástrojů

Výuka v Dětském studiu:

lektor ve školce Žofka, lektor kurzu muzicírování

Osobní stránky:

http://www.ivovrba.cz/

Bc. Jana Petrů, DiS.

Vzdělání:

Střední pedagogická škola Beroun – maturita z dramatické výchovy, Vyšší odborná škola
pedagogická a sociální Praha 6, studentka UK HTF obor sociální pedagogika, ZUŠ – literárně dramatický obor ukončený první cyklus, kurz „Hry s padákem“, Portál – lektorka Eva Hurdová,
kurz „Dramatická výchova pro MŠ – lektorka Hana Švejdová, dramaterapie v komunitním centru Motýlek (dobrovolník jeden rok)

Praxe s dětmi:

Praktikantka Základní a Mateřská škola – Milhostov, praktikantka v Dětském domově Dolní Počernice, praktikantka v Open Gate – vychovatelka.

Výuka v Dětském studiu:

lektorka dramatického a dramaticko – filmového kroužku

Klára Mašátová

Vzdělání:

Střední Pedagogická škola – obor vychovatelství, Výtvarná škola Václava Hollara, obor ilustrace a grafika, kurz body-art terapie u Nadi Verner, hra na klavír

Praxe s dětmi:

2001 – 2004 lektorka v soukromé mateřské školce, od roku 2004 lektorka hudebního ateliéru, vychovatelka ve školní družině

Výuka v Dětském studiu:

lektorka pěveckého sboru (U)žofka

Larissa Sakvina

Vzdělání:

Pražská konzervatoř obor dirigování, klavír, sólová zpěvačka v pěvecké skupině „Inzhu“

Praxe s dětmi:

soukromá výuka klavíru, intonace a zpěvu, vedení dětského pěveckého sboru

Výuka v Dětském studiu:

lektorka klavíru a sólového zpěvu

Lea Chvátalová

Vzdělání:

Masarykova SŠ chemická Praha 1, kurzy textilních technik (drhání, háčkování, pletení na rámu, šití), baletní průprava, hra na klavír

Praxe s dětmi:

kurzy cvičení rodičů s dětmi, lektorka v soukromé školce, hlídání dětí

Výuka v Dětském studiu:

lektorka hudební přípravky

MgA. Petra Juklová

Vzdělání:

Literární akademie (soukromá vysoká škola J. Škvoreckého) Praha, obor tvůrčí psaní.

Praxe s dětmi:

práce s dětmi při katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje, práce s dětmi v programu „Odlehčení“ – Rozum a Cit, spolek pro podporu náhradních rodin, příprava vánočních benefičních koncertů pro Dětský domov Radost, pomocná instruktorka na letním táboře pro epileptické děti (o.s. Společenství harmonie těla a ducha), čtení pro děti, besedy ve školách a knihovnách, výuka hry na klavír.

Výuka v Dětském studiu:

lektorka ve školce Žofka , lektorka hudebně – výtvarného, dramaticko – pohybového a dramaticko – filmového kroužku.

Mgr. Bc. Tomáš Johancsík, DiS. Art.

Vzdělání:

Státní konzervatoř Pardubice Obor Hudba: Dechové nástroje – příčná flétna a druhy zobcových fléten. Absolutorium z hudební teorie (harmonie, kontrapunkt, hudební formy), z dějin hudby, metodologie příčné flétny, praktické zkoušky hry na příčnou flétnu. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta /ukončení roku 2015/ – magisterský obor – komb. studium. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta – Rigorózní doktorské řízení v oboru Učitelství pro I. stupeň ZŠ – /započaté roku 2016 – ukončení roku 2018/ – PhDr. – kombinovaná forma

Praxe s dětmi:

ZŠ Velká Ohrada, Praha 13 – učitel hudební výchovy, ZŠ nám. Curieových Praha 1 – učitel hudební výchovy, soukromá výuka hry na flétnu a klavír

Výuka v Dětském studiu:

lektor flétny

Mgr. Jana Farkašová

Vzdělání:

Univerzita Palackého v Olomouci- Fakulta Tĕlesné Kultury- obor- Rekreologie- Magistra 2016

Učitelská způsobilost- 2016

Vysoké Učení Technické- Fakulta Podnikatelská- Management v tělesné kultuře- bakalářka 2013

Praxe s dětmi:

2014 – 2016- animátorka volného času- dětská animátorka- Fuerteventura, Mallorca, Zakynthos

2014 – 2015- trenérka dětských atletických přípravek

2014 – 2016- lektorka kolečkových brusĺí

2014 – 2017- lektorka snowboardu a lyží

 

Výuka v Dětském studiu:

Lektorka ve školce žofka, lektorka tanečního kroužku.

Mgr. Marcela Žofie Zetková

Vzdělání:

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – obor 1. stupeň ZŠ se spec. výtvarná tvorba, 1999 – kurz praktických činností pro výtvarnou výchovu, 1999 – osvědčení o absolvování Duchovní a smyslové výchovy, metodika PaedDr. Marty Pohnerové, 1999 – kurz malby na hedvábí, Ateliér hedvabí K. Soukupové, 1999 – kurz keramiky a točení na kruhu, Keramický ateliér L. Skoblíka, 2000 – certifikát International education society – course Art Therapy, 2000 – kurz malby klasických a experimentálních metod, 2001 – kurz malby na hedvábí, 2002 – kurz kaligrafie, 2002 – kurzy kresby v ateliéru Edviny Hudečkové Romanovič, 2007-2008 – kurz výtvarných technik a volné malby v ateliéru Art-In Nadi Verner, 2010- dosud kurz výtvarných technik a volné malby, ateliér Art-In Nadi Verner http://artinatelier.cz/, 2011 – kurz multikulturní výchovy

Praxe s dětmi:

17 let vedení výtvarných a keramických kurzů dětí a dospělých

Výuka v Dětském studiu:

ředitelka Žofky, lektorka výtvarných a keramických kroužků a tvořivých dílen

Václav Matys

Vzdělání:

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy obor dějepis a společenské vědy – studující.

Praxe s dětmi:

učitel, vychovatel na ZŠ nám. Curieových, průvodce CA Koloběžka – specializace na výlety pro děti, doučování a příprava na přijímací zkoušky na střední a vysoké školy naucim.cz , výuka hry na kytaru, vedoucí na letních dětských táborech od r. 2008

Výuka v Dětském studiu:

lektor hry na kytaru

Žofie Matějková

Vzdělání:

Vyšší odborná škola grafická, Praha, obor knižní grafika/Ak. mal. Milan Erazim

Praxe s dětmi:

Praxe v lesní školce Šárynka (2014), Golfový tábor Hobbycentrum 4 (2014)
Příměstský tábor Na Stepi, Sdružení Roztoč (2015, 2016), Zdravotnický seminář ZDrSem (2015)
výtvarný kroužek předškoláků a školáků ve studiu Paleta v Praze (2016-2017)
výtvarný kroužek předškoláků v Hobbycentru 4 (2016-2017)
výtvarné dílny pro rodiče s dětmi ve studiu Paleta (2016-2017)

Výuka v Dětském studiu:

Asistentka ve školičce Žofka.