Školko programy – dříve kroužky.

Programy jsou koncipovány pololetně se vzájemnou návazností.

  • První pololetí: září – leden
  • Druhé pololetí: únor – červen

Na konci každého pololetí vystoupí Vaše děti s připraveným programem na koncertě, výstavě či jiné akci studia. Vyrobené výtvarné a keramické práce si děti na konci školního roku odnesou domů.

Výuka probíhá v příjemném rodinném prostředí v odpoledních hodinách (rozvrh) v kolektivu maximálně 8 dětí stejné věkové kategorie.