Pohybově – taneční kroužek

Hlavní náplň pohybově – tanečního kroužku pro nejmenší:

 • protahovací cvičení na hudbu, opičí dráhy
 • rozcvička, prolézačky, cvičení s náčiním Wesco
 • cvičení ve skupině, na matracích, na reprodukovanou hudbu
 • cvičení  spojené s příběhem nebo písničkou
 • cvičení spojené s relaxační hudbou
 • práce s dechem, relaxační technikypráce s rytmickými Orffovy nástroji

  pohybove - tanecni 2

 • podpora koncentrace a soustředění
 • respekt k sobě samému i ostatním
 • rozvoj koordinace pohybů celého těla

Důraz je kladen na rozvoj rytmického a hudebního cítění a pohybových schopností, koordinaci pohybů jednotlivých částí těla a jejich sladění s hudbou. Základy taneční průpravy a správné držení těla rozvíjí schopnosti malých tanečníků a umožňují  jejich taneční
postup a rozvoj.

https://www.facebook.com/detskestudiozofka/videos/466732516738213/

Programy pro děti jsou koncipovány pololetně se vzájemnou návazností. Výuka probíhá v příjemném rodinném prostředí v odpoledních hodinách v kolektivu maximálně 8 dětí stejné věkové kategorie v jednom oddělení. Přijímáme dívky i chlapce. Po absolvování pohybově – taneční přípravky je možné pokračovat k tanečním kroužku pro starší děti.

Výuku vede kvalifikovaná lektorka Klára Juránková.

 

Uložit