Jóga pro děti

Děti se zábavnou formou seznámí se základními cvičebními sestavami, vždy spojenými s příběhem nebo písničkou, přizpůsobenými jejich věkové kategorii. Náplní hodiny jsou protahovací cvičení na hudbu, rozcvička, cvičení s náčiním Wesco, opičí dráhy, cvičení ve skupině, na matracích a na reprodukovanou hudbu. Cvičení je obohaceno i o prvky jógy, která je vhodná nejen pro rozvoj koordinace pohybů celého těla, ale i jako podpora koncentrace a uvolnění, práce s dechem a získání respektu k sobě samým i ostatním.Programy pro děti jsou koncipovány pololetně se vzájemnou návazností. Výuka probíhá v příjemném rodinném prostředí v odpoledních hodinách v kolektivu maximálně 6 dětí stejné věkové kategorie v jednom oddělení. Každé pololetí je zakončeny vystoupením dětí na koncertě Žofky.


Výuku vede kvalifikovaná odborná lektorka Kristýna Petříková.