Dramaticko – pohybový kroužek

Hlavní náplní dramaticko – pohybového kroužku je zpřístupnit dětem poznávání světa a jeho okolí pomocí hry na, které se aktivně podílí, a tak si nenásilnou a přirozenou formou toto nové poznávání osvojit. Děti v předškolním věku stojí vždy před složitým úkolem. Toto období jim přináší mnohé informace a požadavky ze strany dospělých.  Právě dramatická výchova je prostředkem, který se přizpůsobuje dětské duši a tento proces ji pomáhá usnadňovat.

Cíle rozvoje dramatického kroužku:

 1. získání sociálních a personálních kompetencí
  • dítě se ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit
  • budování spolupráce ve skupině
  • osvojení základních společenských návyků a pravidel
  • respektovaní druhých
  • rozvoj tvořivosti
 2. rozvoj komunikačních kompetencí
  • dítě dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady
  • osvojení říkanek
  • procvičování neverbální komunikace (vyjádření beze slov např. štěstí, strach, překvapení)
 3. osvojení divadelních poznatků
  • děti se seznámí loutkami, kulisami, kostýmy atd.
  • dramatické ztvárnění pohádky

dramaticko-pohybovy-1

Hlavní metody práce:

Hra, hra v roli, improvizace, dramatizace, pantomima a hry s padákem

Struktura hodiny:

 1. společný kruh
  • uvolnění, vytvoření příjemné atmosféry
 2. aktivity zaměřené na procvičení
  • rozvoj paměti, artikulace, jemné motoriky
 3. pohybové aktivity
  • rozvoj hrubé motoriky, osvojení pravidel, spolupráce ve skupině
 4. hry zaměřené na sociální rozvoj

Programy pro děti jsou koncipovány pololetně se vzájemnou návazností. Výuka probíhá v příjemném rodinném prostředí v odpoledních hodinách v kolektivu maximálně 8 dětí stejné věkové kategorie v jednom oddělení. Přijímáme dívky i chlapce. Po absolvování dramaticko – pohybové přípravky je možné pokračovat v dramatickém kroužku pro starší děti.

Výuka vede kvalifikovaná odborná lektorka Mgr. Jana Petrů, DiSMgA. Petra Juklová.Uložit