Keramický kroužek

Keramický  kroužek je zaměřen nejen na klasické techniky v práci s keramickou hlínou ( výroba z plátů, práce s engobami, modelování….), ale i na netradiční kombinaci s arteterapeutickými prvky (otisk vlastní dlaně, hmatové záznamy pozorování co se děje uvnitř našeho těla i mysli).

Náplň keramického kroužku:

 • základní techniky a postupy v modelování                                                                                                 keramika
 • výroba originálních ručních nádob
 • keramické techniky: výroba z plátů,vymačkávaná technika
 • keramické kachle, užitkové nádoby, hrnky, talíře, misky, svícny, masky, zvířata a originální závěsná zvonítka
 • dekorace keramiky engobami, barvítky, akrylem
 • cílem výuky je nejen zvládnutí a pochopení keramiky jako vyjadřovacího prostředku, ale i arteterapie, rozvoj jemné motoriky u menších dětí a radost z tvořivé práce
 • programy pro děti jsou koncipovány pololetně se vzájemnou návazností
 • výuka probíhá v příjemném rodinném prostředí v odpoledních hodinách
  v kolektivu maximálně 8 dětí stejné věkové kategorie
 • výuka je vedena kvalifikovanou odbornou lektorkou
 • na konci každého školního roku pořádáme velkou výstavu dětských prací

Výuku vede kvalifikovaná odborná lektorka Mgr. Marcela Žofie Zetková.

Uložit