Hravě – didaktický kroužek

 

  • Hádanky a hry na postřeh, paměť a komunikaci
  • Rozvíjení jemné i hrubé motoriky
  • Rozvíjení rozumových schopností a paměti (Kimovy hry)
  • Předmatematické dovednosti (práce bez čísel)¨
  • Rozvoj jazykové zásoby
  • Podpora sociální komunikace
  • Učení  se kooperaci ve skupině

hrave - didakticky

Výuku vede kvalifikovaná odborná lektorka Lea Chvátalová.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit